lampan.png
 

Många företag har arbetat länge med testautomatisering och har säkert hunnit se både vinster och utmaningar längs vägen. Andra börjar just få upp ögonen, och kanske sneglar på att börja jobba med testautomatisering inom kort.

I mitten av mars höll vår kollega och automationsgurun, Linus Jäderlund en presentation i våra egna lokaler i ämnet "Test(automatisering) - varför?". Linus, som har ett genuint teknikintresse, är både öppen för nya idéer, är mycket duktig på att dela med sig av sina kunskaper och har en förmåga att uppmana till spännande och intressanta diskussioner.

Enligt Linus så går framtidens testautomatiserare hand i hand med utvecklare. Att kunna programmera, och samtidigt tänka som en testare – är en nödvändighet för testautomatiserare.

Kvalitet kommer inte automatiskt
Testautomatisering är inte den slutliga lösningen – men med en väl genomtänkt strategi och en förankring i verksamheten kan man frigöra resurser i det övriga kvalitetsarbetet. Snabb återkoppling på ändringar i kod eller konfiguration gör det lättare att lansera ny funktionalitet, med trygghet i att de affärskritiska flödena fortfarande fungerar.

Risker med automatiserad testning

·      Orealistiska förväntningar

·      Man underskattar kostnad och arbetsinsats för att introducera verktyget

·      Man underskattar arbetsinsats för att underhålla tester

·      Man har en övertro till testautomatiseringsramverket

·      Att automatisera felaktiga testfall resulterar bara i att man fortsätter göra fel, fast bara fortare

·      Testerna och ramverket behöver utvecklas i takt med att produkten man testar utvecklas

·      En övertro till testsystemet gör att man glömmer bort mänsklig kreativitet och därför minskar ned på manuella tester så att man släpper igenom fler defekter

Möjligheterna då? Vad anses som positivt?

·      Automatiserade tester som körs ofta tjänar snabbare in investerad tid

·      En bra idé är att automatisera tester i rätt ordning –och inte ha som mål att automatisera allt

·      Väl på plats krävs liten insats och hög effektivitet på automatiserad testning

·      I vissa fall kan hela releasecykeln snabbas upp

·      Det är spännande och utmanande att jobba med automatisering

·      Agila utvecklingsmodeller kan ha en snabbt växande lista med regressionstester som det kan bli orealistiskt att testa manuellt på ett tillfredsställande sätt

Hur ska man automatisera?

Det beror på vad vi testar och vad som är syftet testerna. Vilka intilliggande system som vi ska simulera? Hur vi ska hantera testdata? Ofta finns det ett behov av att använda samma testdata varje gång testet exekveras. Då kan man behöva sätta upp en virtuell miljö med bestämd databas innan testet körs igång. Om man inte simulerar intilliggande system utan kör mot systemen i deras testmiljö kan man få problem med att testdata inte stämmer överens. Därför kan det vara bättre att simulera omgivningen så att vi har kontroll.

Framtiden inom testautomatisering handlar inte så mycket om ny teknik utan mer om att tänka praktiskt inför teknikvalen. Testautomatisering och test har en vital plats i hela Continuous processen och därför är det en väl värd investering. Just nu satsar vi stort på att anställa seniora testautomatiserare som vill vara med att forma morgondagen”, säger Anders Sandström, VD Pure Test AB

Svårigheter vi ställs inför med automatisering?

Det vi absolut inte vill ha när vi automatiserar, är en stor mängd falska fel, det vill säga signaler om fel som inte är fel, eftersom det skapar extra arbete med att reda ut vilka signalerade fel som verkligen är fel och vilka som är falska. Man bör automatisera på ett sätt som minimerar behovet av uppdateringar av testerna och felsökning av falska fel.

Men man behöver också fundera på hur automatiseringen ska fungera ihop med byggprocessen, i testmiljöer och arbetssätt. När ska testerna köras? Hur får vi reda på resultatet? Hur hanterar vi underhållet av testerna? Och hur utvecklas våra nya tester allt eftersom systemet utvecklas?

Med andra ord finns det en stor mängd frågor som är relevanta när man ska automatisera. Det är först när realiseringen av testerna ska göras som frågan om verktyg är intressant.

Testautomatisering är en viktig hörnsten i hela utvecklingskedjan

Testautomatisering en viktig hörnsten, men det är också viktigt att hela utvecklingskedjan genomsyras av ett kvalitetstänk – från en gemensam kodstil och grenstrategi till parprogrammeringenhetstestning och kodgranskning

Det bästa sättet att nå en hög kvalitet är att bygga för framtiden och ta höjd för Testautomatisering redan från början. Men det är minst lika viktigt att man skapar en strategi för att automatisera annars kan det på sikt bli dyrt att underhålla kunskap om olika verktyg hos en skock testare och utvecklare.

Intresserad av att göra oss sällskap? En god start kan vara att kontakta oss eller kanske rent av hälsa på oss i våra trevliga, lekfulla & fräscha lokaler mitt i Stockholm City.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Anders Sandström, VD på Pure Test AB,+46 73 600 17 43