SYSTEMUTVECKLING/ARKITEKTUR - vi har drivna och riktigt vassa systemutvecklare inom både Java och .Net-plattformen. Vi är vana vid att jobba i både back och/eller frontend.
Våra erfarna arkitekter verkar på olika nivåer och de har även specialistkunskaper inom byggverktyg, enhets och automatiserad testning, Continuous Integration och Test Driven Utveckling. Gemensam nämnare för våra arkitekter är att de uteslutande arbetar med verksamhetsutvecklande uppdrag kopplat till IT. Väljer du någon av våra systemutvecklare eller arkitekter får du dessutom en god och prestigelös lyssnare som är genuint intresserad av att förstå just Er verksamhet.

PROJEKTLEDNING/MANAGEMENT - vi har certifierade projektledare inom exempelvis Scrum och IPMA, med många års erfarenhet av IT-projekt. Våra projektledare har genom åren jobbat med metoder så som Vattenfall, RUP, XP, Scrum m.fl. Oavsett metod, så tar våra projektledare sina uppdrag på fullaste allvar och vägleder sin omgivning mot projektens mål där digital transformation är primärt ledord och där genomförda projekt inte bara lett till förbättringar av befintliga produkter och processer, utan många gånger även till att helt nya möjligheter skapats.

DIGITAL TRANSFORMERING - är inget projekt eller ett program. För oss på Pure IT handlar det om att förändra synsättet på digitala möjligheter, från teknikdrivet till affärsdrivet. På ledningsnivå lyfter vi frågan för att skapa mål och en tydlig agenda. Genom att förädla och förändra affärsmodeller förbereder vi organisationen och skapar förutsättningar för förändring. Det arbetet spänner över samtliga delar av en organisation, allt ifrån affärsmodeller och hur man är organiserad till teknik och plattformar samt inte minst individerna. Idag ses den digitala affären som självklar, samtidigt som komplexitet kring den växer. För att hjälpa våra kunder att skapa framgångsrika digitala affärer och verksamheter arbetar vi med dimensionerna: kund, affärslogik och genomförande.

Kunddimensionen handlar förenklat om kunders beteenden och behov, samt vilka trender vi ser på marknaden och i världen i stort. I affärsdimensionen kopplar vi de övergripande affärsstrategierna till digitala mål och beskriver den ekonomiska potentialen. Under genomförande/operation implementerar vi de förändringar vi identifierat så att vi kan optimera befintlig affär. Det kan handla om såväl organisatoriska som affärsmässiga förbättringar.

Digital transformation betyder ingenting förrän man ser resultatet. Vi är experter på tvärfunktionella digitala projekt. Affärskritiska IT-projekt handlar inte bara om teknik enligt oss – det handlar om ledarskap, både hos oss och i våra kunders organisationer. Dessutom behövs en djup förståelse för affärsmässiga krav på lösningar och processer. Inom Pure IT har vi utvecklat en unik modell inom området och samlat marknadens mest kunniga medarbetare som tillser att kundens digitala förändringsprojekt når uppsatta mål. 

SOFTWARE DELIVERY  - idag mer än någonsin är innovation, träffsäkerhet och time-to-market inom IT- utveckling och leverans av mjukvara allt mer kritiskt för många företag. Pure Delivery består av ett mångsidigt team av dedikerade konsulter med fokus på att effektivisera våra kunders mjukvaruleverans. Vi brinner för att hjälpa våra kunder att utveckla sin verksamhet genom att uppnå högpresterande IT.

Läs mer om detta på Pure Delivery 

 

TEST & KVALITETSSÄKRING 

Ett område vilket startades upp under hösten 2018 med två eldsjälar inom testområdet, Johan och Anders Sandström, som medgrundare. Pure Test AB kompletterar övriga bolag i koncernen och stärker och utökar Pure IT Group AB:s erbjudande och är ett tillskott som även efterfrågats och nu varmt välkomnas av våra uppdragsgivare. Bolaget är uteslutande inriktat på test och kvalitetssäkring och vårt erbjudande innefattar rådgivning avseende kvalitetsarbete, tester med spetskompetens inom testautomatisering, prestandatestning, testdesign och testledning.

Konsulterna som idag är en del av teamet, samt alla de vilka kommer kliva ombord framöver har olika specialistkompetenser och erfarenheter inom området, men där alla delar samma vision. En vilja till att verkligen göra skillnad. Precis som för koncernen i sin helhet ser vi Pure Test som en resa, där vi tillsammans bestämmer vart vi är på väg och där varje ny dag är en resa i sig.